Празнуваме Деня на независимостта

На 22 септември 1908г , тържествено е обявена Независимостта на България, в църквата „Свети Четиридесет Мъченици“ във Велико Търново. Там, в присъствието на министрите пред събралото се множество, княз Фердинанд прочита предварително подготвения манифест. Целият български народ ликува.

България вече е независимо царство, а Фердинанд получава титлата цар.

"Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска. Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция", пише в Манифеста, който Фердинанд прочита.

Вестта бързо достига до всички краища на страната, където се провеждат радостни шествия. Актът от 22 септември превръща България в пълноправен член на международната общност.


Русия в този момент не желае военен конфликт на Балканите и решава да посредничи в преговорите между Турция и България. Тя се съгласява да опрости дълга на Османската империя, останал още от Руско-турската война от 1877-78 г., в замяна на което Високата порта се отказва да иска обезщетение от България и признава независимостта й.

Официално това става на 6 април 1909 г., след което в продължение на 10 дни европейските сили признават България за царство и за независима държава.

И днес , 114 години по-късно, Велико Търново е център на тържествата за отбелязване на важната дата на Независимостта на България.

снимка: църква "Св. Четиридесет мъченици" Велико Търново