Асен Агов- Европа ще преживее тази криза

Мнения

Всички сме в криза, ЕС също , но ще я преживее. Няма как да се откажем от глобализацията, няма как да спрем да пътуваме по целия свят.

Ще има застой , но постепенно нещата ще си дойдат на мястото.

Цивилизованият свят няма никакъв интерес глобализацията да бъде подложена на изпитание. Сега има известно затваряне, но няма епидемия, която да трае вечно.

Да погледнем глобализацията от друга страна - световната виртуална мрежа , световната комуникация ! Как ще я затвориш?

Националните границите вече имат само исторически и географски смисъл...

ВИЖТЕ АСЕН АГОВ