Аз срещу агресията

Експерти и общински съветници от всички политически групи на Столичния общински съвет участваха в дискусия за проявата на насилие между учениците. Те споделиха опита си от работата с младежите и обсъдиха различни начини за справяне с агресията в ученическа възраст.

Дискусията е финална проява за проекта "Аз срещу агресията" на Фондация "Кой е срещу теб в мрежата". Кампанията включваше обучения на петокласници от 32 СУ “Св.Климент Охридски” и шестокласниците от 18 СУ “Уилям Гладстон”. Заедно с меторите - психологът Цветелина Иванова, актьорът Китодар Тодоров и антитерористът Иван Янкулов, както и посещения в академията на МВР, те се учиха как да овладяват емоциите си и да избягват проявите на насилие в училище и на улицата.

Да уважават околните, да обичат близките си, да раговарят с тях и да им се доверяват, да посещават училищните психолози, бяха част от съветите на специалистите по време на обученията.

"Насилието между децата е нарастващо явление и голяма грижа на нас възрастните. Затова е изключително ценно да подпомагаме реализирането на подобни проекти", каза председателят на СОС Георги Георгиев.

"Моето мнение е, че една от причините е домашното насилие – лична моя кауза е борбата с него, както и запознаването с опасностите в мрежата. Важно е в училище да се говори за тези неща, не кампанийно, а програмирано и систематично", смята председателят на СОС.

По-голямо внимание и специално отношение са необходими за поколението Алфа, според зам.министъра на образованието Милена Дамянова. Поколението на 21-ви век познава дигиталните технологии, но се нуждае от истинска комуникация, необходимо е с тях да се разговаря повече и в училище и вкъщи.

Често агресията се предизвиква от липсата на разбиране, от самотност, от това, че няма с кого да споделят, казват екпертите. Всички подчертаха, че за тези проблеми трябва да се говори.

Днешната дискусия беше стъпка в тази посока.

Проектът е на Фондация “Кой е срещу теб в мрежата”, в партньорство със Столична Община - район Възраждане и с финансовата подкрепа на "Програма Европа" на СО.

Училищната среда често става основен източник на агресия. Тя същевременно е и мястото, на което се раждат едни от най-истинските и дълготрайни приятелства поради детската искреност, която се корени във взаимоотношенията. Страх или приятелство, подадена ръка или стоварен върху нечие тяло юмрук? Това са двата въпроса, които са определящи за хармонията не само в училище, но и в обществото.

Отправихме ги към младежи в пети и шести клас от две столични училища – 32-ро СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ и 18-о СУ „Уилям Гладстон“, защото когато повдигаме темата за училищното насилие, е редно да чуем мъдрия глас на по-малките от нас – така дори можем да усвоим ценен урок по толерантност. Отговорът на децата получихме чрез специално изпратени видеоклипове.

Ентусиазмът, с който децата отделиха значителна част от свободното си време, и тежестта на посланията им, бяха изненадващи както за учителите, така и за менторите на проекта.

В резултат на интерактивните занимания споделянето на проблемите с родителите, а и разказите за това как е преминал учебният ден, се увеличават, твърдят директорите на двете столични училища.

„В нашето училище агресията отсъства при децата. Особено впечатлени бяха от посещенията на Академията на МВР. А след заниманията с менторите дори наблюдаваме как те правят забележки едни на други за това да не говорят на висок тон в междучасията“, разказа зам.-директорката на 32-ро СУИЧЕ.

Вследствие на проекта разбирането за проблемите, свързани с агресията, става все по-голямо не само сред учениците, но и в обществото. На това наблегна председателят на Столичния общински съвет, Георги Георгиев. Изводите от кампанията на фондация „Кой е срещу теб в мрежата“, но и от други подобни проекти, ще послужат за формирането на бъдещи политики на общината, като за това вече е постигнато пълно единодушие между всички групи в СОС.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ