Красивата България- заснети мигове

Забавно

За да видиш красотата на България трябва да я обиколиш цялата.Трябва да видиш планините, езерата, реките, горите, морето...

Но трябва и да можеш да видиш красивото.

Ето видени и запечатани в снимки уникални моменти и красиви места в България.

Автор: ИВАН ОБРЕЙКОВ