Училищата остават затворени до края на учебната 2019-2020 г

Училищата в България остават затворени до края на учебната 2019/2020 г. като присъствие на ученици се допуска за осъществяването на неотложни дейности, които не могат да се реализират от дистанция в електронна среда - това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев, който участва в неформална видеоконференция на ресорните министри на държавите-членки на ЕС. Той сподели с останалите министри, че у нас се подготвя възстановяване на работата в детските градини.

Педвиждаме много повече занимания през лятото за учениците, които не са участвали ефективно в обучението в електронна среда или имат необходимост от допълнителна подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения и повишаване на резултатите.

"Висшите училища разработват свои планове за поетапно възстановяване на нормалното провеждане на учебните занятия, включително и присъствено обучение и полагане на съответните изпити и дипломни защити при спазване на необходимите изисквания от здравните власти", допълни Вълчев.

Той посочи, че повечето университети ще приемат студенти с оценките от държавните зрелостни изпити, а зрелостниците ще получат дипломите си навреме.