Днес е втората матура за 4-ти клас - по математика

58 000 четвъртокласници се явяват на Националното външно оценяване по математика.

Изпитът започва в 10 ч. и ще продължи един час.

Той включва 25 задачи. 18 от тях са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор а има и 1 текстова задача с практическа насоченост.

Обявяването на резултатите от матурата, както и по български и литература, ще бъде на 7 юни.