Фиш вместо акт за всички нарушители на пътя

Глоби, имуществена санкция, отнемане на книжка и контролни точки - всички наказания за провинили се шофьори да се налагат с фиш, а не с наказателно постановление.

Това са част от предложения за промени в Закона за движението по пътищата, внесени от Държавна агенция „Безопасност при движението по пътищата“, които бяха публикувани за обществено обсъждане до 22 юни. Целта е да се съкрати процедурата по налагане санкция при нарушения и глобите да бъдат събирани по-лесно. Сега заради давностни срокове и това, че нарушителите не могат да бъдат открити, голяма част от санкциите остават несъбрани.

Има 14 дневен срок за обжалване на фиша пред районен съд. Ако пък бъде платен до две седмици от връчването му, е предвидена 30 процента отстъпка.

Фишовете ще се смятат за връчени и по имейл. Ако служителите по връчването не намерят виновника два пъти на адреса му, съобщението за глобата ще бъде поставяне на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната структура. След седем дни фишът ще се смята за връчен.

Въвежда се и по-висока глоба при отказ на водач да му бъде направен тест за алкохол и наркотици - лишаване от право да управлява превозно средство 3 години и глоба до 3 хил. лева. В момента отнемането е за 2 години, а глобата е 2 хил. лева.

Шофьорска книжка ще се отнема и за липса на застраховка Гражданска отговорност.

От агенцията очакват с промените да се намалят “възможностите за изграждане на чувство за безнаказаност, намаляване на пътнотранспортния травматизъм и изпълнение на целите на ЗДвП – да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата”.

Снимка: МВР