Ново искане за отстраняване на Иван Гешев

Ново искане за предрочно освобождаване на главния прокурор.

Четирима членове на Прокурорската колегия на ВСС внесоха ново искане за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор Иван Гешев.

Този път основанието е "нарушаване на Етичния кодекс" от магистрата и е свързано с изказванията му, които съдържаха формулировката "политически боклук". Според тях така е бил уронен престижът на съдебната власт. А чрез популяризиране на изявленията на Гешев в медии и интервюта това е стигнало до много хора.

Използваната лексика, интонация и жестове на главния прокурор се възприемат от представителите на законодателната власт като "мутренски и непристойни" за висш представител на съдебната власт и се определят като "закана за откровен рекет" спрямо политическата система, пише в искането за отстраняване на Гешев, което е подписано от Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Георги Кузманов и Гергана Мутафова.

Предишното искане за отстраняване на Гешев ще се обсъжда като първа точка на заседанието на ВСС в четвъртък, 25 май.