Горан Благоев: Църквата ни не успява да стигне до хората

Българската православна църква има формален дух и стил и остава неразбрана от хората

Българинът не е неверник, а има форма на "битово християнство" .......

Тази криза трябва да ни покаже как да се дисциплинираме за добро. Не да станем униформено общество от болшевишки тип, а дисциплината да ни направи по-отговорни към самите нас и към другите.

Да се замислим как да бъдем повече ЧОВЕЦИ един към друг.Тогава ще си дадем сметка , че над нас има нещо много по-важно и това е БОГ !

ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ ГОРАН БЛАГОЕВ