От днес гражданите на ЕС могат да влизат у нас

От днес забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България отпада.

14-дневната карантина при влизане у нас обаче се запазва, гласи нова заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

В текста са посочени изключенията, за които основното нареждане не са отнася.

Не се променят разпоредбите за транзитно преминаване през територията на страната ни.

Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец.