Инфлацията през февруари намалява до 16%

Намалява се годишната инфлация през федруари. Вече е 16,0% спрямо 16,7% през януари, сочат данните на НСИ. Това е най-ниската инфлация на годишна база от май 2022 г. насам.

На месечна база обаче има повишение на потребителските цени с 0,8% спрямо първия месец на 2023 г., когато инфлация нарасна с 1,4%.

Инфлацията от началото на годината (февруари 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2,1%, докато средногодишната инфлация за периода март 2022 - февруари 2023 г. спрямо март 2021 г. - февруари 2022 г. е 16,4 на сто.

През февруари спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените на хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 2,4%, в съобщенията с 1,9%, ресторанти и хотели с 1,1%, развлечения и култура - 1,1% и в здравеопазването с 1%.

Най-голямо намаление на цените на месечна база е регистрирано в групата "жилища, вода, електроенергия, газ и други горива", облеклото и обувките са с по-ниски цени с 1,2, при транспорта с 0,4%.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през февруари нараства с 0,7% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забави до 13,7% /от 14,3%/през януари.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.