Карта на времето

65 годишната Регионалната библиотека във Враца с уникален проект " Карта на времето" , който разработват вече 2 години.

Оценен е с националната награда "Христо Данов"-казва директорът на библиотеката Силвия Врачовска.

Това не е само карта на богатия на култура и традиции Северозапад .

"Идеята ми е да се опитам хората с гласа си, с разказите, със своите думи, с отношението си да ни върнат в един свят на виталност , на дълбока връзка с природата - казва създателката на пътуването във времето Калина Тодорова .

"Този свят, който си отива да остане не само с обичая , сам по себе си, а през личната история на хората. Не само с везаната риза на бабата, но и със сръчните и пръсти извезали ризата.

ВИЖТЕ "КАРТА НА ВРЕМЕТО"