КПКОНПИ отнема имущество на Стоян Александров

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) вняся искове за отнемане на незаконно придобито имущество на бившия финансов министър в кабинета" Беров" - Стоян Александров.

Решението е въз основа на получено уведомление от Софийската градска прокуратура за привличане на Стоян Александров като обвиняем за банкови измами, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Придобитото имущество е на обща стойност 10 828 351.14 лв.

Според обвиненията на прокуратурата в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност, Стоян Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия за целта лиценз по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, както и без да е вписан в регистъра на БНБ.

Предоставените кредити са общо 13, в размер на 906 400 лв. и 9 955 579, 88 евро.

Освен това, от 2002 г. до 2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Александров, като физическо лице, е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер на 14% до 18%, в българска и чуждестранна валута, на общо 61 физически и юридически лица.

Общият размер за кредитите и заемите е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро.

Комисията претендира отнемане на имоти - 5 офиса в Плевен, 2 склада в Плевен, апартамент в Сандански, игрална зала с коктейл бар в София, два магазина в София, масивна двуетажна сграда в София, масивна сграда от етаж и половина в София, жилище в София, ведно с гараж, складово и таванско помещение към него , както и автомобил"АУДИ" А8.

КПКОНПИ взе и решение за внасяне на искова молба в Софийски градски съд срещу Иво Прокопиев и Галя Прокопиева, за отнемане на незаконно придобито имущество, с цена на иска 451 476.59 лв.

Претендира се отнемане на парични суми и акции, включително такива, придобити в САЩ, Германия, Япония и Люксембург. Наложени са запори на акции и банкови сметки . Няма претендирани и предприемани каквито и да е мерки , свързани с издателската дейностна Прокопиев и с имущество, принадлежащо на "Икономедиа" АД.