54 000 десетокласници са на външно оценяване по математика

Над 54 000 десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес.

Изпитът започна в 8 ч. и продължи 90 минути. Той се проведе в над 1000 училища в страната.

Тестът съдържа 17 задачи, както миналата година. 15 от тях са с избираем отговор. За решаването на останалите 2 задачи с разширен свободен отговор ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Ангажирани за него са близо 14 000 квестори.

В понеделник десетокласниците се явиха на Национално външно оценяване по "Български език и литература". Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 28 юни.