Само 32% от българите одобряват мерките срещу Ковид-19

32% от българите одобряват мерките срещу Covid-19, предприети от правителството, a на обратното мнение са 64% от тях.

Две трети от европейските граждани призовават за повече компетенции на Европейския съюз и за бюджет с достатъчно средства за справяне с кризата с коронавируса. В България 70% от запитаните са съгласни с това твърдение. Данните са от публикувано от Европейския парламент трето за тази година социологическо проучване относно кризата с Covid-19.

България е сред петте държави членки, в които повече от половината от анкетираните посочват, че коронакризата вече е оказала влияние на личните им доходи. Останалите са: Кипър, Гърция, Испания, Румъния.

Данните показват, че младите хора - на възраст до 34 години, и семействата с деца са по-силно засегнати.

За гражданите на ЕС е от изключителна важност средствата от Съюза да бъдат разпределени единствено за онези държави членки, които имат функционираща съдебна система и стабилно зачитане на общите европейски демократични ценности. 78% от българите са на същото мнение.

Мнозинството от анкетираните остават недоволни от нивото на проявена солидарност между държавите членки.