Отварят детските градини и яслите от днес

Детските градини и яслите в страната от днес поетапно отварят врати.

Общините сами ще решават кога точно да възобновят дейността си в периода от 22 май до 1 юни, като се собразяват с въведените противоепидемични мерки. Ще бъде осигурена дистанция между различните групи и работещите в градината.

Температурата на децата ще бъде мерена всяка сутрин.

Медицински бележки за здравословното състояние на децата няма да се изискват, но родителите трябва да попълнят декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, с което да декларират, че са запознати с всички мерки, които се предприемат в детската градина.