Парното и топлата вода по-скъпи с почти 30%

Парното и топлата вода поскъпват с 29,73 процента средно за страната. Решението на енергийния регулатор е окончателно и влезе в сила от 1-ви юли 2022 г. до 30-ти юни 2023 г.

Най-голямо е увеличението на топлоенергията в Разград - 43%, а най-малко в Плевен и Бургас - 11%.

За София поскъпването е едно от най-високите - 40 на сто. С процент, два по-ниско е увеличението за Пловдив, Варна и Перник.

С 33 на сто се вдигат цените в Сливен, а между 18 и 27 процента по-скъпа топлоенергия ще плащат във Враца, Велико Търново, Русе и Габрово.

За битовите потребители на "Топлофикация София" ЕАД утвърдената цена остава 137,86 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е изменение с 39,99%.

Потребителите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД ще заплащат цена от 137,66 лв./MWh, при сегашна цена 99,55 лв./MWh, което е изменение с 38,28% .

Цената на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД се изменя с 38,88% и става 136,51 /MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh. на въпроси на журналистите.

Утвърдената промяна е близо 10% средно по-ниска от предварителните разчети на регулатора, които предвиждаха увеличение с 39,26% и значително по-ниска и от исканото средно 123,58% увеличение от енергийните дружества.

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойният ръст на въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени.

За дружествата в цялата страна посочените два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи.

За "Топлофикация София" природният газ и емисиите формират 87,61% от цената на топлофикационната услуга, за "Топлофикация Плевен" – този дял е 85,52%, за "Топлофикация Враца" – 83,08%, за "Топлофикация Перник" – 81,68%. При останалите дружества делът на природният газ и въглеродните емисии при формирането на крайната цена е от 64,36% до 79,34%.