Служебно преизчисляване на пенсиите от 1 април направи НОИ

НОИ преизчисли служебно пенсиите на 262 000 работещи пенсионери, без да са подавали декларации за това. Промяната е според Закона за извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г..

Призчисляването е от 1 април 2020 г. спрямо осигурителен стаж, придобит към тази дата.

Тази , които са подали заявления, че искат служено преразглеждане на пенсията , ще получат увеличението в замисимост от месеца, в който са подали искането. Те са около 92 00 души.

Идеята е да се избегнат опашките.

От 1 юли ще има и увеличение на пенсиите с 6,7% , което е традиционното "осъвременяване" на сумите.