Гьоков: Няма по-ниска пенсия от декемврийската

Няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, след преизчислението, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на изслушване в парламента днес.

Въпросът колко и по какви причини някои от пенсионерите получават намаляване на доходите си спрямо последните месеци на 2021 година зададе опозицията.

Размерите на пенсиите на всички пенсионери са повишени от 25 декември 2021 г.,като средното увеличение на изплатения размер на пенсията е 12,9 процента и отговаря на среден ръст от 61 лева и 25 ст. Това се отнася за 2 млн. и 47 200 пенсионери , обяви в НС Гьоков. Изключение е само по отношение на 945 пенсионери, за които или няма промяна, или има намаление в размера на пенсията, посочи Георги Гьоков. По думите му това са пенсии, за които има грешно подадена информация и не са преизчислени на този етап, например преминават в по-ниска група степен на увреждане и неработоспособност; и такива, за които е влязло в сила разпореждане на длъжностно лице за промяна на размера на пенсията.

В сравнение с декември 2021 г. през януари 2022 г. 1 068 100 пенсионери получават по-малък общ сбор от пенсия и допълнителната сума към нея - COVID добавката, каза министърът. Той посочи, че причината е преди всичко в това, че през декември размерът на изплатената допълнителна сума към пенсията е 120 лева, докато през януари 2022 г. е 60 лева.

Хората са подведени от COVID добавката, смята социалният министър.

Все пак хората, чийто доход е по-малък през януари спрямо декември, ще бъдат компенсирани. Първите плащания ще бъдат извършени с пенсиите за февруари, каза Гьоков. 104 млн. лева ще са нужни за шест месеца и допълни, че средствата са налични.

От 1 юли 2022 г. е планирано редовно осъвременяване на пенсиите с 6,1 процента по Кодекса за социално осигуряване. Това каза още министърът на труда и социалната политика. Наред с това в коалиционното споразумение е предвидено за шестмесечен срок да бъде извършен анализ на пенсионната система и намиране на решение за устойчив във времето механизъм за осъвременяване на пенсиите. Ако бъде постигнат консенсус и със социалните партньори, този механизъм може да бъде приложен още след юни 2022 г., посочи Гьоков.