Президентът наложи вето върху възстановяване правомощията на ВСС

Президентът Радев наложи вето върху възстановяването на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Широко прокламираната правосъдна реформа с последните промени на Конституцията бе практически отменена за неопределен период от време с приетите на 1 февруари преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, смята президентът Радев. Според него това е целенасочено пренебрегване на върховенството на Конституцията и непосредственото ѝ действие.

В мотивите си държавният глава припомня, че с последните изменения и допълнения в основния закон ВСС бе реорганизиран чрез разделянето му на два съвета – съдийски и прокурорски, а правомощията на главния прокурор и на прокуратурата бяха силно редуцирани.

Румен Радев възразява и срещу наложените ограничения на правото на обвиняемите да се запознаят с доказателствата при "задържане под стража". Той смята, че този подход не намира опора в европейската директива, свързана с правото на информация в наказателното производство.

На 1 февруари НС прие промени в НПК, с които до избирането на Висш съдебен и Висш прокурорски съвет, създадени с измененията в Конституцията, ще продължи да работи сега действащият ВСС и Пленум.