На 20 май университетите в България няма да отворят врати

На 20 май 2024 г. всички държавни български университети и част от частните университети обявяват предупредителна стачка. Те няма да отворят врати, като изключение ще се направи единствено за дейности със спешен и неотложен характер, се съобщава в открито писмо на Света на ректорите. То е изпратено до президента, премиера и всички други институции в България

20 май е начална дата за стъпаловидни протестни действия на всички висши училища до края на семестъра. В тези действия може да бъде включено и реално блокиране на ключови артерии в страната. Протестът на висшите училища е по повод "неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висше образование", пише в писмото на ректорите, подписано от 44 ректори.

Призоваваме за разбиране и подкрепа от цялото българско общество и най-вече от студентите и докторантите. Нашите действия не са резултат на моментна емоция, а на дългогодишно потискано недоволство, превърнало се вече в оправдан гняв, казват ректорите.

Преподавателите, учените и служителите в администрацията на висшите училища са гръбнакът, които формира т. нар. елит на нацията. Необходимо е грижата за българската наука и образование да е изведена като основен национален приоритет в политиките на държавата", подчертават от Съвета на ректорите.

И още: "През последните три години средствата от брутния вътрешен продукт, предвидени за финансиране на българските университети, драстично намаляват. Трудовите възнаграждения на преподаватели, асистенти, доценти и професори са унизително ниски и неконкурентни спрямо тези на лица, заемащи позиции, изискващи не толкова висок образователен и интелектуален ценз и несъпоставими с възнагражденията на колегите от Европейските образователни институции.

Подобно унизително отношение към знанието не е проявявано никога досега в най-новата българска история, пишат ректорите.

Поради тези причини, за първи път от началото на Прехода и промяната през 1989 година, ние българските учени и преподаватели от националните държавни университети и част от частните университети ще предприемем ефективни протестни действия, се подчертава в писмото на ректорите.