Рязко влошаване на бизнесклимата в България

Последните данни на НСИ показват рязко влошаване на стопанската конюнктура във всички наблюдавани сектори през април . Причината е извънредното положение.

Общият показател на бизнес климата спада с 41,7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, достигайки дъното от февруари 1997г. - 4,4 пункта .

Индексът на бизнес климата в промишлеността се понижава с 31,8 пункта, което се дължи на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за състоянието на предприятията. През периода януари - април 2020 г. средното натоварване на мощностите намалява с 10,1 пункта и достига 67,9%. Според мненията на мениджърите за тези три месеца конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазара във и извън страните от Европейския съюз се е влошила.

Бизнес климатът в строителството се влошава с 45,6 пункта. Настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите на предприемачите за следващите три месеца са по-резервирани.

При услугите спадът е с 47,1 пункта. Негативни са мненията на мениджърите относно настоящото и очакваното търсене на услуги, което според тях ще доведе и до съкращаване на персонал през следващите три месеца.

Най-сериозен е спадът в търговията на дребно - с 52 пункта. По-негативни са прогнозите както за обема на продажбите, така и за поръчките от доставчиците през следващите три месеца. Същевременно и очакванията по отношение на персонала са неблагоприятни.