Днес е последен ден за подаване на документи за шеф на БНТ

Днес изтича крайният срок за подаване на документи за конкурса за генерален директор на БНТ.

На 29-ти юни СЕМ трябва да избере новия ръководител на обществената медия. До края на работния ден вчера в СЕМ все още нямаше нито една кандидатура.

Кандидатите за генерален директор на БНТ подават документите си лично. Те прилагат и концепцията си за развитие на обществената телевизия. В срок до 15 юни СЕМ оповестява на интернет страницата си кандидатите, които са допуснати до участие в процедурата, а до 23 юни ще стане ясно кои от тях ще преминат до следващия етап – изслушване.

Изслушването на кандидатите ще се състои на 27-ми и 28-ми юни. На 29 юни медийният регулатор определя с решение кандидата, избран за генерален директор на БНТ. Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа от членовете на СЕМ, един час по-късно се насрочва второ заседание. В случай че и на него не бъде избран генерален директор, час по-късно се насрочва ново заседание. Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНТ, процедурата се прекратява и се насрочва нова.

Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков обяви преди ден за "24 часа", че ще се бори за втори мандат начело на обществената медия. Настоящият му мандат изтича на 10 юли.