Скопие заличи българския клуб "Иван Михайлов" в Битоля

Културният център "Иван Михайлов" в Битоля е заличен от Централния регистър, показва справка на страницата на регистъра на РСМ.

Действията са продължение на приетия единодушно от македонския парламент Закон за сдруженията и фондациите в края на миналата година.

Той предвижда забрана за създаването на организации, които с името, програмата, целите и дейността си подбуждат и призовават към агресия, разпалване на национална, расова, религиозна омраза или друга нетърпимост, нетолерантност, геноцид, изтребление, разпространяване и подпомагане, подбуждане и одобряване на фашизъм, нацизъм, националсоциализъм и Трети райх.

Сдруженията имаха тримесечен срок, в който да променят имената си, нещо, което от Сдружение „Иван Михайлов” не направиха. Според македонската Комисията за използване на личните имена, "името Иван Михайлов представлява провокация към националните чувства на хората в Северна Македония, защото става дума за човек, близък до фашистката идеология, който с действията си отрича уникалността на македонския народ, а в същото време предизвиква нетърпение, нетърпимост и омраза в македонския народ общество", пише БТА.

Председателят на сдружение „Иван Михайлов” в Битоля Люпчо Георгиевски обяви, че представителите на македонските българи в Северна Македония ще търсят правата си в Страсбург. На страницата на сдружението във Фейсбук от вчера стои снимка с емблемата на сдружението и надпис: Забранени, но непобедени!

Очаква се българското външно министерство да коментира решението на властите да заличат от централния регистър българския клуб в Битоля.