Уникалните носии на Врачанския край

Българските носии претворяват фантазията и чувството за красота и стил на предците ни. Показват родовата принадлежност, цветовете на района от който са, съобразени са със сезона от годината, с традициите, с официалните и с личните празници.

В Районния исторически музей на Враца се връщаш назад във времето, в края на 19 и началото на 20 век и усещаш всичко това сред уникалните, автентични врачански носии.

Създадени с толкова труд и любов за всеки сезон, за делник и за празник - разказва ни Недка Димитрова - зав.отдел "Етнография"в музея.

Постарали сме се да покажем как са се обличали във Враца и райна мъжете и жените в четирите годишни сезона, по време на най-почитаните, най-обичаните празници, обреди и обичаи- започва разказа си Недка Димитрова.

ВИЖТЕ ОЩЕ :