Jesus don't you like me? Свилен Ноев live за Квадрат5

Jesus don't you like me? /Обичаш ли ме, Исусе?/

Jesus won’t you come here
Suppose it’s not so difficult
And I won’t have to look at the Stars
When you are already here

Иисусе, защо не дойдеш
Предполагам, не е много трудно
И аз няма да трябва да гледам към звездите
Щом ти вече си тук

В навечерието на най - светлия празник Воскресение Христово,

Свилен Ноев live , специално за Квадрат5