Топлофикация София е в тежко финансово състояние

"Топлофикация София" е в тежко финансово състояние, трайно нерентабилно и със задълбочаваща се неплатежоспособност и декапитализация. Това е заключението на Сметната палата от одит, направен за периода януари 2018 - декември 2020 година.

Според одитното ведомство заради "технологии от средата на миналия век гражданите плащат цената за пропуснати екологични и ефективни решения".

Договорът на "Топлофикация-София" с "Булгаргаз" за доставка на синьо гориво е сред основните причини за влошеното финансово състояние на топлофикационното дружество, установяват от Сметната палата.

Сроковете и условията по този договор задължават "Топлофикация" да плаща заявените количества природен газ, независимо дали ги е използвала.

Остарялата и неефективна технология за извършване на основната дейност на дружеството води до неспазване на европейските екологични норми на допустимите емисии азотни оксиди и парникови газове, както и до увеличаване на цената на топлоенергията, която се плаща от гражданите, констатират още от одитното ведомство.

Не са положени усилия за диверсификация на доставките, а отговорност носи ръководството на топлофикационното дружество и принципалът му - Столична община, допълват от Сметната палата.