4 минути тренировка, по време на криза

Преди да изпълнявате тренировката е много важно да загреете цялото цялото тяло !

Тренировката е лесно изпълнима в домашни условия и е преназначена както , за начинаещи така и за по-напреднали !

Тренировката се изпълнява на кръгове за време.

Всяко упражнение се прави за 30 сек и се почива 10 секунди.

1. Squat 00:30 сек Почивка 00:10 сек

2. Shoulder tap 00:30 сек Почивка 00:10 сек

3. High knee up 00:30 сек Почивка 00:10 сек

4. Push up knee 00:30 сек Почивка 00:10 сек

5. Step black lung 00:30 сек Почивка 00:10 сек

6. Hit bridges crunches 00:30 сек Почивка 00:10 сек

Може да повторите повторите колкото кръга пожелаете като между всеки кръг имате по 2 минути почивка. Успех.

Video by DoPvideos https://www.facebook.com/DoPvideos/ музика https://icons8.com/