Царевец - най-значимата българска крепост

ЦАРЕВЕЦ е най-значимата крепост на величествения Търновград. Мястото, от което била управлявана Втората българска държава.

През 1185 г., след като Търново е провъзгласено за столица на Второто българско царство, Царевец се превръща в нейно главно укрепление и дом за аристокрацията. Зад крепостните стени е дворецът на българските царе и Патриаршията.

Според легендите името Царевец идва от " обиталище на царя ".

Повече от 200 години градът е център на политическия, икономическия и културен живот, което го прави един от най-големите градове в европейския югоизток, а крепостта – най-важната в България.

Хълмът е обитаван още от III хил. пр. Хр. През V-VII в. от н.е. тук се е намирал най-големият град на Византийската империя в провинция Долна Мизия – Зикидева. Тя била една от опорните точки на Източната римска империя в северната част на Балканския полуостров.

През IX в. тук възниква старобългарско селище, което бързо се разраства. Изграждането на крепостната стена, която е запазена и до днес, започва през XII в. Стената е с дължина 1100 м, дебела на места до 3,40 м и висока над 10 м.

Царевец е бил гъстонаселен. На хълма между 12 и 14 век са живеели около 3000 души, останките от средновековни жилища и няколко църкви са буквално на всяка крачка. Открити са следи от около 470 жилища, 23 храма и четири градски манастира.

Крепостта е имала три входа, които се виждат и днес. Главният вход, който е бил отбраняван от кули, е разположен от запад. Вторият вход е т.нар. Малка порта (Асеновата) и се намира на северозападната крепостна стена. Третият вход – Френкхисарската порта, е в югоизточния край на крепостта и се охранявал от бойна кула. Тази кула е известна като Балдуиновата кула, на името на латинския император Балдуин Фландърски, пленен в битката при Одрин през 1205 г. от цар Калоян. Легендата разказва, че след битката Балдуин бил затворен в тази кула, където по-късно умира.

Царевград Търнов паднал под турско робство след продължителна обсада през 1393 г. Дворците и църквите били разрушени, велможите и знатните граждани - избити и изселени. В Царевец били настанени турци, издигнати били джамии и тук като цяло станала турската махала. А Търново придобива постепенно днешния си вид - по околните склонове и брегове на река Янтра.