Последен ден за регистрация в ЦИК за изборите

Крайният срок за регистрация на партиите и коалициите в ЦИК местните избори на 29 октомври изтича в 17:00 ч. днес.

До момента 53 партии и 9 коалиции са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия. От тях вече са регистрирани 36 партии и 6 коалиции. За останалите продължава проверката.

Официалният списък с всички регистрирани партии и коалиции ще бъде изпратен на 14 септември на общинските избирателни комисии. На 18 септември всички партии и коалиции, регистрирани в ЦИК, трябва да подадат своите документи в съответната Общинска избирателна комисия, за да се регистрират за участие във вида избор, в който желаят. Поотделно се подават заявления за избор на кмет на община, за общински съветници и за кметове на кметства на територията на съответната община.

Регистрацията на избирателните листи ще бъде от 19 до 26 септември.