Повишават таксите в държавните университети

Средно с 20 на сто по-високи ще бъдат годишните такси за обучение в държавните висши училища тази година. Увеличението касае основно областите "Педагогически науки", "Хуманитарни науки", "Социални, стопански и правни науки", "Природни науки", "Технически науки" и "Здравеопазване". Средната годишна такса за обучение през академичната 2023/24 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв.

Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане на сайта на образователното министерство.

За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за „Хуманитарни науки“ - 750 лв., за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв. Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв., тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 1000 лв., „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., „ Изкуства“ – 1450 лв.

Студентите в осем професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси.

Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв.

Средната такса за обучение на докторанти в БАН и научните организации ще е 650 лв.