Велики четвъртък - денят на Тайната вечеря

Днес е Велики четвъртък - най-важният ден от Страстната седмица.

Това е денят на Тайната вечеря и предателството. Божият син дава на апостолитетос - своите ученици последните си духовни напътствия и им обявява, че ще бъде предаден от един от тях.

На вечерята Христос взел хляб, благословил го, разчупил го, раздал на учениците си и казал: "Вземете, яжте, това е моето тяло!" После вдигнал чашата и казал: "Пийте от нея всички. Това е моята кръв, която за вас и на мнозина се пролива за прощение на греховете". Казал, че ще го предаде този, на когото подаде натопен залък хляб. Подал го на Юда Искариот.

На Велики четвъртък Иисус Христос произнася молитва в Гетсиманската градина под Елеонския хълм и умива нозете на апостолите в знак на смирение и любов към тях.

Когато се появили стражарите и фарисеите, Юда им посочил Христос с целувка, заслепен от сребролюбие, приема да стане предател на учителя си срещу 30 сребърника.

Велики четвъртък крие много символика. Според традицията великденските яйца се боядисват рано сутринта на този ден или на Велика събота, преди празника Възкресение Христово - Великден.

Първото яйце трябва да се боядиса в червено. Следващото яйце също е червено - то се оставя в църквата в събота вечерта, след празничното богослужение, което продължава след полунощ.