Заки : Трудно ще се върнем към нормалното топло човешко общуване

За пандемията, за времето след това, за смисъла на изкуството , за отчуждението......

Вижте Велизар Соколов - Заки

Вижте повече