Квадрат5 е Информационен видео-сайт за новини, мнения, документални истории, туризъм, храна и култура.

Сайтът е старт-ъп по Европоект “Предприемачество за нови телевизионни продукти“ 2019 г. на „Арт Ново“ ЕООД.

Контакти

Проектът е реализиран със съдействието на студио FOURPLUS. Уеб разрабока от Creato.bg.