До 4500 лв. безлихвен кредит заради коронавируса

Хората, останали без работа заради пандемията от COVID-19, ще имат право на един безлихвен кредит до 4 500 лв.

Това предвижда одобрената от правителството програма, разработена от „Българска банка за развитие“, която е с бюджет от 200 милиона лева. За кредита ще може да кандидатства до края на годината.

Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на кредитите. Кредитите ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период.

Лицата ще имат право на предсрочно погасяване на дълга, без да се дължи такса/комисиона за това.