Родни зеленчуци, месо и мляко със свое място в големите вериги

Големите вериги за хранителни продукти ще предлагат стоки от бг производители. Местата за продажба трябва да са с "достатъчна площ за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин", реши правителството на извънредно онлайн заседание днес.

На тези места ще продават мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите.

Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

Приетата мярка се отнася за търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат обекти в повече от три административни области на територията на страната.