Една от емблематичите сгради на България

Една от най-емблематичните сгради на уста Кольо Фичето е тази на бившия турски конак в старата столица Търново. Тук се свиква Първият български парламент, приел първия основен закон на Княжество България - констутицята през 1879г.

На откриването на Учредителното събрание майстор Кольо Фичето присъства като официален гост. При всяко негово влизане в залата депутатите ставали на крака, за да му отдадат почит.

Този архитектурен и исторически паметник е изграден от него през 1872г. Тук в края на декември 1872- е разпитван Васил Левски, след залавянето му в Къкринското ханче.

След потушаване на Априлското въстание през 1876г. в тази сграда са осъдени някои от организаторите му - Бачо Киро, Цанко Дюстабанов, Георги Измирлиев и др.

Тук заседава Първото Велико народно събрание, което избира принц Александър Батемберг за княз на България - през април 1879г.

Оттук на 8 сепетмври 1885г. князът признава Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Всички важни неща в края на 19 век са се случили в тази сграда, проектирана и сътворена от уста Кольо Фичето.

Сега тя е музей "Възраждане и Учредително събрание" и е в севeрната част на площад “Съединение” във Велико Търново.