Ще има дългосрочни кредити и за малки и средни предприятия

„Фондът на фондовете" предоставя 170 млн. лв. гаранции на банките, като се очаква в следващата една година те да обезпечат портфейл от 850 млн. лева кредити.

Това обяви изпълнителният директор и член на УС на фонда Светослава Георгиева в МС. Това ще са предимно оборотни средства за малките и средни предприятия под формата на дългосрочни кредити за срок до 10 години. Инструментът ще бъде с лесен достъп през банковата система, обясни тя.

Обмисляме възможността кредитите да бъдат безлихвени, каза още Светослава Георгиева.

Тя допълни, че вече има създадена и действаща схема за подкрепа на най-малките стартиращи предприятия. По тази програма предприятията, които отговарят на условията, могат да получат до 50 000 лв. кредитни средства при облекчени условия.

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Основната му дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.