Има три сценария за развитието на коронавируса

COVID-19 ще продължи да заразява още между 18 и 24 месеца. Ще трябва да се научим да живеем с него, обяви доц. Димов, секретар на Националния опертивен щаб

Изведени са три основни сценария, които бяха публикувани днес от международната научна общественост.

Сценарий 1: серия от повтарящи се малки вълни, които ще се проявяват и през лятото, последователно през период до две години и очаквана тенденция за намаляване през 2021 г.

Сценарий 2: по-голяма вълна през есента и зимата на 2020 г., което е типично за сезонните респираторни заболявания и последващи една или повече по-малки вълни през 2021 г.

Сценарий 3: така нареченото бавно изгаряне на причинителя. Текущо предаване, възникване на отделни случаи, но без ясно изразен вълнов модел.

Независимо от сценария, очакванията са между 18 и 24 месеца да се констатира значителна активност на коронавирусната инфекция.

Това означава, че обществата и страните трябва да се адаптират и да предприемат мерки, в които да може да се намери баланса между противоепидемичните мерки и възстановяването на икономическия и обществения живот. В тази връзка както и в нашата страна следваме тенденцията за постепенно, поетапно либерализиране на ограничителните мероприятия. Ще се анализира в следващите дни дали тези мерки дават необходимия ефект, независимо дали е в положителна или негативна посока. И ще се реши в каква посока да вървим - към либерализиране или възвръщане на мерки, каза още доц. Димов ,секретар на Националния оперативен щаб.