Прогнозата на МВФ за икономиката на България-спад от 4% сега и ръст от 6% следващата година

България взе рано решителни мерки за кризата като защита срещу безработица и фалити , отлагане плащането на данъци, сериозно увеличение на помощта за здравната система.Точно това са мерките, които препоръчваме от МВФ-каза в изявление днес Кристалина Георгиева - управляващ директор на Фонда. Според нея тази година ще има спад на икономическото развитие на България от 4%, но следващата година се очаква ръст от 6%.

Тази криза е по-сериозна и по-трудна от тази през 2008 година. Голямата неизвестност идва от това какво ще е поведението на вируса. И дали когато започнем да отслабваме ограничителните мерки , той няма да се върне отново.

Кристалина Георгиева смята, че трябва да мислим за постепенно отпадане на ограниченията. Да започнем с възстановяването на по-автоматизираните производства, защото крият по-малко рискове и тези които са в по-малко населени райони, защото няма струпване на хора.

България има много силна IT индустрия. Това е един от отраслите, които печелят в тази криза. Да мислим как да направим така, че да се вдигнем още повече в регионален и европейски план- каза Кристалина Георгиева