Учебната година ще завърши дистанционно

Учебната година да приключи дистанционно, а учениците от 7 и 12 клас да бъдат в училищата само за провеждане на изпитите. Това решиха министърът на образованието Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и представители на родителски организации.

Датите за изпитите ще бъдат определени в следващите дни , в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка.- съобщават от Образователното министерство.

Има готовността на образователната система за провеждане на изпити при спазване на мерки за безопасност, включително за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение. Участниците в срещата приеха в училищата да бъдат организирани индивидуални присъствени консултации за децата, които са пожелали такива, или преподавателите са преценили за необходими - казват още от министерството.

Материалът, който ще бъде включен в изпитите, ще е съобразен с нивото на усвоените знания сега, по време на онлайн уроците. Предстои да бъде оповестено учебното съдържание, което няма да бъде включвано.