Изпращаме Миряна Башева


Миряна Башева почина на 73 години в съня си , казват , както умират праведните.....

Написа великолепни стихове , много от тях пророчески . Стиховете и се пеят и като хитови песни "Булевардът", "Тежък характер", "Нека да е лято", "Дано", "Как си ти", "Безнадежден случай"....

"Сбогом ,Мире! Леко ти небе!"-написа във Фейсбук приятелката и - потесата Маргарита Петкова


СКРЪБНА ПОЧИТ

Миряна Башева

То е миг на върховна почит...

Блед критик мята бяла туника
връз печалния дух, заточен
между ивата и мравуняка.
Слушат тия две сетни коти
скъпи спомени... Скръб и скомина.
На краката под свода (готика!)
гинат трудови насекоми.

После тръгваме през ливадата...
Някой нервен зове: "Mon maitre!"*
Между нас са раят и адът.
В земна мярка - два метра.
(Между нас е добрият ти ангел,
който щрака - о, звук на маузер! -
с белите ти костни фаланги:
твоят ангел Хонорис кауза.)

И оставаш пак тъй, както си
беше вчера - улегнала угар,
свитък спомени, сврян зад кактуса
на критическата съпруга.
Знам, де - бъдните поколения...
вечността...

Думи, думи, думи!
Как можах
и аз да съм тленна?
Как допуснах
такова безумие?

ТОЧКА

Миряна Башева

Аз нямам как да стигна до финала,
да пусна тоя свят на самотек.
Мен еволюцията ми е дала
безсмъртие, защото съм човек.

Аз няма да положа тихи кости
под жалните орландовски брези
и моите опечалени гости
ще си спестят и свещи, и сълзи.

В опровержение на Чарлз Р. Дарвин,
на черните Адамови ребра,
над мене няма да програчи гарван.
Предупреждавам: Няма да умра.

А ако някой ден - помози бог! -
откаже медицината отсрочка,
не бързайте с цветя и некролог.
Предупреждавам: Няма смърт. И точка.